Valåsen (Storåsen)

Valåsen / Storåsen, 243 m.o.h ( 2 poeng)

Start fra:

-Røkkum fellesbeite (Skilta frå Drøppingkrysset.) Der den beste vegen går til høgre til Røkkun gard kan du gå eller kjøre vidare til Røkkum fellesbeite(fjøs). Lett trase, 30 minutter. Barnevennleg. Delvis merka og svært tydeleg veg/sti fordi det er mange som går her. Skilt ved fellesbeitet. Elles er det merka med raude lokk langs stilen. Pass på at du ikkje parkerer slik at tankbilen blir hindra i sommarsesongen når fellesbeitet er i bruk.

-Setervika på Neslandet (ca 1.5 km fra Røkkumfergekai) skilt ved vegen. 45 minutter. Følg ein skogsveg nesten til toppen og tydeleg sti etterpå.

Sol på Valåsen:
20.nov og 22.januar Sola går ned 13.45        6.mars og 8.okt. Sola står opp 7.40