Seljebøvatnet.

Seljebøvatnet, 153 m.o.h ( 2 poeng)

-Start fra Seljebøsaga. Seljebøsaga ligg ca 800m frå Ålvundfossen, retning Tingvoll. (før skilta med 60-sone) GPS 68 grader 49 min 53,13sek N,  8 grader 30 min 47,09 sek E

Følg ny skogsbilveg som vart ferdig i 2013.  Lett trase, 30- 45 minutter. Skogsbilvegen er fin med sykkel og barnevogn. 

Like før Seljebøvatnet er det eit kryss. Ta til høgre der, men så til venstre like etterpå. Gå inn i terrenget(myrlendt) like etterpå.   

Eit alternativ med vandring i skogsterreng i staden for veg ved å starte frå "Steinbauta 1905" ca. 200m nærmare Tingvoll enn Seljebøsaga. (Greit å gå vegen første gongen for å bli litt kjent)

Oversiktsfoto ved startpunktet. Seljebøsaga.

Seljebøsaga juni 15