Myravatnet

Myravatnet, 220 m.o.h (2 poeng)

Myravatnet, 220 m.o.h (2 poeng)

-Det står skilt mot Myravatnet ikkje så langt frå Mulvik. Starten er forbi bolighusa i Rågrasmyra. Stien til Myravatnet er merka. Lett, 45 minutter. Barnevennleg.

Det går også an å gå forbi garden Sæsbø og Sæsbø fellesbeite.

Frå Myravatnet er det greit å gå til Sørlinebba. Det er mange stiar å følge oppover, men det er ikkje ein bestemt sti som er merka.