Litjåsen

Litjåsen ligg på Neslandet.

Det er fleire vegar til toppen, men vel her å forklare ei rute som er oppmerka og skilta. 

Når du kjem frå Ålvundfossen og kjører forbi fergeleiet Rykkjem tek du av til venstre det det går veg til Ørsvika hyttefelt. Her står første skiltet.  Kjør til høgaste punkt på vegen over til Ørsvika. Her på høgste punkt står neste skilt og stien til Litjåsen merka. Når du står her har du da Ålvundfjorden på eine sida (Ørsviksida) og Stangvikfjorden på andre sida.
Namnet Litjåsen viser da igjen til Valåsen som er litt nærmare Rykkjem. På Neslandet er Valåsen ofte kalla Storåsen. Storåsen og Litjåsen er da dei to høgaste punkta på Neslandet.