Styret

Informasjon om klubbens ledelse

Styret i Kvass/Ulvungen FK for 2019 og kontaktinformasjon til styremedlemmene:

Leder Jermund Ansnes leder@kvassulvungen.no  911 90 381
Nestleder Leif Ivar Ansnes leif.ivar.ansnes@veidekke.no 459 14 562
Kasserer Nina Bjørnstad nina.bjornstad@gmail.com  995 85 299
Sekretær Ingunn Sæsbøe ingunn_ruste@hotmail.com 483 57 282
Leder herrer: Bendik Haarberg

bendikhaarberg@hotmail.com

481 05 491
Leder aldersbestemt(5-19) Brit Mellemseter Nes brit.nes@mrfylke.no 913 46 339
Leder anlegg Janne Husby jphusby@online.no 464 17 375
Leder trim Arne Drøpping arne.dropping@sunndals.net 997 15 937
Webansvarlig Christan Loe christian.loe@gmail.com 926 06 714
Styremedlem Tone Aaram toneaaram@hotmail.com 959 28 657
Varamedlem til styret Johannes Holm Håkonsen