Styret

Informasjon om klubbens ledelse

Styret i Kvass/Ulvungen FK for 2016 og kontaktinformasjon til styremedlemmene:

Leder Olav Bråten leder@kvassulvungen.no  915 84 556
Nestleder Leif Ivar Ansnes leif.ivar.ansnes@veidekke.no 459 14 562
Kasserer Nina Bjørnstad nina.bjornstad@gmail.com  995 85 299
Sekretær Ingrid Bruset ingbru@online.no 901 02 478
Leder herrer: Bente Johnsen

bente.johnsen@svorka.net

907 59 963
Leder aldersbestemt(5-19) Brit Mellemseter Nes brit.nes@mrfylke.no 913 46 339
Leder anlegg Janne Husby jphusby@online.no 464 17 375
Leder trim Arne Drøpping arne.dropping@sunndals.net 997 15 937
Webansvarlig Christan Loe   926 06 714
Styremedlem Idar Ansnes   918 36 402
Varamedlem til styret Johannes Holm Håkonsen