NFF Kvalitetsklubb

 

Fotball for alle!
Å tilby fotballaktivitet for barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Vi gir like muligheter for jenter og gutter og fotballen er også en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

 

Nytt er at alle kvalitetsklubber skal ha en kvalitetsklubbansvarlig og Fair play-ansvarlig:

 

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.

Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.

Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.

Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt

Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding.

 

Fair play-ansvarlig skal:

Ha det overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag.

Ha ansvaret for at implementering og gjennomføring gjøres i det enkelte lag. Den Fair play-ansvarlige som bør ha en rådgivende og initierende funksjon.

Fair play-ansvarlig er klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt.

 

I Kvass/Ulvungen er leder, Olav Bråten kvalitetsklubbansvarlig og leder aldersbestemt, Brit Mellemseter Nes er Fair Play-ansvarlig

 

 

Linker:      NFF-Kvalitetesklubb

                 NFF- Kvalitets klubb, nivå 1