Trimregistrering på nettet.

I dag startar vi ny trimsesong. Da blir det mulig å registrere poeng på nettet.

Vi kallar dette ei forsøksordning.  Den som melder frå til meg skal få ein link slik dei kan registrere trimpoeng direkte på  Internett. Det vil vere svært enkelt. Skal berre skrive namnet ditt og namnet på trimposten.  Linken blir berre gitt til dei som har registrert seg.

Den som er interessert tek kontakt med Arne Drøpping på tlf/sms 99715937 eller epost: arne.dropping@sunndals.net