Trim og korona.

Dei som ikkje har skrive i bøkene i koronotida skal også vere med.

Da korona-epidemien slo til på mars kom eg med eit tilbud om at dei som ville notere sjølv i staden for å skrive i trimbøkene kunne få gjere. 

No er det tid for å avslutte denne trimsesongen. 15.sept +/- ei veke er det har som mål for bokskifte. Dei som no har notert sjølv kan melde frå til Arne Drøpping på sms/tlf  997 15 937, eller epost arne.dropping@gmail.com

Det same tilbudet vil også stå ved lag for den nye trimsesongen.

Helsing Arne Drøpping, ledar i trimgruppa

Trim og korona. - Trimposter