Triathlon med gavepremie frå Kårvatn.

Kårvatn fjellutstyr stiller også i år med gavepremie til triathlon for vaksne.

Gavepremien blir trekt blant dei som deltek så alle har like stor sjanse til å vinne gavepremien på 400kr.  Elles fins alle informasjonar om løyper og påmelding på heimesida undet Ålvunfjordagan/triathlon.  Ein del informasjon er slik at han lett kan skrivast ut frå heimesida.