Sol på trimpostane.

Mange tykkjer det greit å vite når sola er oppe når dei går på tur.

Eg her begynt å registrere når sola går opp og ned.(mest det siste)  På ein del trimpostar har det no kome slike opplysningar. Og viss nokon registrerer slike klokkeslett så send meg gjerne ei melding på tlf 99715 937.
Og sjekk gjerne heimesida før du går. Etter at vi fekk nye skilt er det også lett for ukjente å sjå på heimesida vår. QR-kodande som står på skilta fører oss nemleg inn på heimesida til Kvasslvungen/trimposter  Arne