Rekk eg trimpoosten før sola går ned?

Innsamling av informasjon.

Eg trur det er ganske mange som lurer på om dei rekk å gå til ein trimpost før sola går ned. Andre lurer på når sola kjem opp. Eg ønsker å få ut informasjon om dette på heimesida vår om dei ulike trimpostane. Men slik informasjon må først samlast inn.  Eg ønsker altså informasjon om når sola kjem opp og når sola går ned på ulike datoar.  Viss det står ein del datoar på heimesida, kan folk rekne seg seg til resten.  I spesille periodar må det presiserast om det er sommar- eller vintertid. På enkelte trimpostar kan det vere aktuelt å få inn spesialinformasjon, t.d. når sola går bakom Mulvikknuken sett frå Halsakammen. Informasjonen kan kome til meg på ulike måtar. sms på tllf 99715937, men det kan også noterast i trimbøkene så kan eg samle informasjonen derfrå.  Enkelte bor nok slik at dei kan sjå dette heimefrå så dei du treng ikkje vere på plassen for å få nøyaktig info.

Helsing Arne Drøpping