Dommerregning og ny personopplysningsforskrift

Ny personopplysningsforskrift

 

For å ivareta personvernreglene i den nye personopplysningsforskriften har NFF Dommerseksjonen endret utformingen av dommerregningene for 2018. Dette for å bidra til sikkerheten for dommere som sender regning elektronisk etter kamp, samt legge til rette for at klubber kan følge de gjeldene personvernreglene ved behandling av dommerregninger. I henhold til Personopplysningsforskriften §2-11 tredje ledd skal konfidensielle opplysninger ikke sendes elektronisk uten at de er kryptert. Personnummer kan derfor ikke sendes via e-post med mindre den er kryptert og passord sendes separat i henhold til forskriftens §10-2.

 

NFF Dommerseksjonen har derfor gjort endring i malen for dommerregning. Personnummeret er erstattet med dommernummeret. Dette som en unik indikator for hver enkelt dommer i krets. For å formidle personnummeret fra dommer til klubb skal personnummer oppgis muntlig over telefon eller skriftlig per SMS. Her skal kun personnummer og dommernummer oppgis. 

 

Kvass/Ulvungen ønsker at opplysningene skal sendes pr sms til leder på nummer 915 84 556.

 

Ellers så finner dere informasjon og skjemaer her : dommerinfo og skjemaer