Presentasjon trenere, lagledere og foreldre

Skal brukes i forbindelse med oppstart/foreldremøter alle lag for å gjøre trenere,lagleder, spillere og foreldre kjent med klubben, nettside og "klubbhåndbok."

Link til: Presentasjon trenere,lagledere og foreldre