Dommer rekruttering

Klubben har som målsetting å rekrutteredommer blant spillere i ungdomsfotballen og seniorfotballen.

Klubben har en dommeransvarlig tilbistå/følge opp klubb/rekruttdommere.

Målsettingen er å rekruttere klubbdommere hver sessong, og kjøre klubbdommerkurs for disse.

Oppfordrer klubbdommere som er interresert til å melde seg på og fullføre rekruttdommer kurs  ved Normøre og Romsdal fotballkrets.

Klubben tar alle kostnader for de som ønsker å ta nødvendige kurs for å bli dommer.