Barnefotball aktivitet og virkemidler, for å skape et bra miljø og utvikling for alle.

Hjelpemidler til fotball kvar dagen, for trenere,lagledere og foreldre.

VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6–12 år

Link tilBarnefotballbrosjyre

Fair play-møtet – gir oss en skikkelig fotballfest!

Link til : Fair Play møte

NFF ønsker å øke og forbedre fotballaktiviteten for barn og unge. Den

beste måten å gjøre det på finner du her!

Link til : Smålagspill

Gjennomføring og registrering av merkeprøver

Link til : Minimerke og teknikkmerke