Informasjon

Trener Kenneth Bergstad kenneth@svorka.net 930 61 792
Trener Geir Atle Røen  geir.atle.roen@svorka.net 909 13 437
Lagleder Siri Schwabe Moe    
Lagleder Lene Wirum lenewirum@live.no 915 24 003

 
J 14 er et samarbeidslag mellom klubbene Søya/Todalen og Kvass/Ulvungen FK. Det er påmeldt et 7'er lag denne sesongen.

SØYA/TODALEN/KVASS/ULVUNGEN J14