Kvass/Ulvungen/Søya/Todalen J15

Oversikt lagledere og trenere.
Navn Rolle E-post Lag tlf
Leif Ivar Ansnes Hovedtrener leif.ivar.ansnes@veidekke.no KUST J15 40 55 31 58
      KUST J15  
      KUST J15  
Randi Nærum Lagleder randinaerum@yahoo.no KUST J15 41 51 44 64