Kvass/Ulvungen/Søya/Todalen J15

Oversikt lagledere og trenere.
Navn Rolle E-post Lag Tlf
Kari Grete Røkkum Vevang Hovedtrener kari.grete.vevang@gmail.com KUST J10/11 97 16 79 32
Torill Bye Hjelpetrener/lagleder torillbye75@gmail.com KUST J10/11 93 25 52 82
Per Arne Hyldbakk Lagleder per.arne.hyldbakk@gmail.com KUST J10/11 95 93 10 19