Søya/Todalen/Kvass/Ulvungen G11

Oversikt lagledere og trenere.
Navn Rolle E-post Lag tlf
Leif Ivar Ansnes Hovedtrener leif.ivar.ansnes@veidekke.no STKU G10/11 40 55 31 58
Geir Atle Røen Trener geir.atle.roen@gmail.com STKU G10/11 99 73 66 87
Janne Lene Trønsdal Trener janne.lene.tronsdal@gmail.com STKU G10/11 90 91 34 37
Solveig Kvande Lagleder solveigkvande@hotmail.com STKU G10/11 90 54 45 10