Triathlon 2019: FLYTTA til søndag 16.juni Vaksne kl. 12 Barn kl. 15 Oversikt for vaksne lenger ned.

Vi hadde bra auke i deltakinga for barn både i 2017 og 2018. Vi håpar dette vil fortsette i 2019.

Barnetriathlon, NB FLYTTA DAG frå laurdag SØNDAG 16.juni kl. 15.00    Frå 3.klasse og oppover.  Kontaktperson:  Arne Drøpping  tlf/sms 997 15 937 eller epost: arne.dropping@sunndals.net    Greit å få eit tips om dei som vil melde seg på, men påmelding skjer på stadion  fram til kl.14 den dagen.      Last eige ark  HER.

  1. Bevegelse (springe) i vatn. Bønnaleira. (blått)
  2. Sykle rundt om Ålvundgardan.  (gult)
  3. Løype i terrenget rundt stadioen. (raud)     Sjå kart.

Traseane er er endra litt for barn i 2019, men dei same for vaksne.

 

Vaksne:FLYTTA frå Laurdag til

SØNDAG 16.juni kl.12.00.

Gavepremie på 750 kr frå Sunndal Sport 1 blir trekt blant dei som fullfører løpet.

 

Påmelding HER    Last ned ark her

Velkomne til ein uhøgtideleg triathlonkonkurranse for begge kjønn i forbindelse med Ålvundfjorddagan på Ålvundfjord stadion. Dette brukar å vere ein god styrkeprøve både for dei som er vandt med konkurranseformen, og for dei som vil prøve seg som lokale heltar. Du treng ikkje fancy utstyr, og det går an å bruke mange sykkeltypar. Storparten av sykkelløypa er på vanleg veg. Men du må ha våtdrakt for svømminga. Sjå meir om påmelding på heimesida:

Vi har noko så uvanleg som gratis påmelding. Maks deltakartal: 50.

Svømming 400m, Sykling 10,8 km, løping 2,5 km.

Kontaktperson: Arne Drøpping tlf/sms 99715937 eller epost:  arne.dropping@sunndals.net

Vi har også eiga gruppe få facebook: Ålvundfjord triathlon.

Kart for målområdet, svømming og løping. Sykkelkart lenger ned.

Kart målområdet, vaksne

 Sykkelkart vaksne