Plattdans

Årets store trekkplaster er Stage Dolls - lørdag 15. juni spiller de endelig på Ålvundfjord stadion

Hvert år kommer det 600-800 flotte festdeltakere til Ålvundfjorddagan. I år får vi besøk av Stage DollsI
Vi håper på mange flere besøkende og et feststemt publikum.
http://www.stagedolls.com/home

 Hektisk 2019

 Hall of fame