Plattdans

Hvert år kommer det 600-800 flotte festdeltakere til Ålvundfjorddagan. Musikk på plattdansen er ennå ikke bestemt, men vil bli klart i løpet av høsten.